Download English Study Pro 2012

THÔNG TIN
Thể loại:
PHẦN MỀM VIỆT
Nguồn:
Internet
Dung lượng:
362MB
Download:
Mediafire
Trang chủ:
SHOPCNTT
Cập nhật:
09:09 1/05/2013
Sử dụng:
Miễn phí
Yêu cầu:
Windows 7/8/XP

GIỚI THIỆU
English Study Pro là chương trình hỗ trợ học tiếng Anh dành cho người Việt Nam. Chương trình cung cấp cho bạn những tư liệu và công cụ cần thiết để học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

Với lượng kiến thức rộng lớn và bao quát các kỹ năng khát nhau cùng với những công cụ tra cứu hữu ích, English Study luôn cố gắng là một phần mềm dành cho rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau có liên quan đến nhu cầu sử dụng tiếng Anh.
HƯỚNG DẪN 
DOWNLOAD

CÁC LINK THAY THẾ NẾU LINK TRÊN BỊ DIE: 

LINK GCODE    LINK UPFILE  LINK SVIT

KEY-SERIES
Series: 81YUH-9DVPX-K12GS

1 comments:

Post a Comment